JANOME Digitizer MBX V5 アップグレード版
大隅ブラザーオンラインショップ - ¥ 49,500